Λειτουργία Λαϊκής αγοράς Φλώρινας την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Φλώρινας της Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου 2015 λόγω αργίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 1ο του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας με Α.Δ.Σ. 331/2014.
Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα