Πρόγραμμα εκλογής για τις Δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φλώρινα, 28 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 45731

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α΄90)
  2. Τις με αριθ. 20/2023, 21/2023 και 22/2023 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας περί ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ  ΟΤΙ:

Για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Φλώρινας. Για αναλυτική προβολή των συνδυασμών κάντε κλικ εδώ (pdf) Πρόγραμμα εκλογής δημοτικών εκλογών

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα