Κατηγορία: Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

THUMBNAIL

17.07.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 21 του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 08.30 π.μ. έως 09.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -9-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -12432/23   Φλώρινα, 17/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

11.06.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15 του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -7-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -9930/13 –   Φλώρινα, 11/06/2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75,…

THUMBNAIL

07.05.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12 του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -5-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -6903/9-   Φλώρινα, 07/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

07.02.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -2430/5Φλώρινα, 07 Φεβρουαρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια…

THUMBNAIL

10.01.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -614/1 –Φλώρινα, 10 Ιανουαρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Καλείστε να προσέλθετε στη…