Κατηγορία: Επικαιρότητα

THUMBNAIL

23.08.2013 – Aιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου (Φλάμπουρο)

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 2868/13-08-2013 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 08-08-2013 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό…

THUMBNAIL

23.08.2013 – Ανακοίνωση για τη Θεατρική Παράσταση του ΚΕΦΙαπ και του 1ου Δημοτικού Σχολείου «Η πεντάμορφη και το τέρας»

Σας ανακοινώνουμε ότι η Θεατρική Παράσταση του ΚΕΦΙαπ και του 1ου Δημοτικού Σχολείου «Η πεντάμορφη και το τέρας» αλλάζει ημερομηνία και ώρα και θα πραγματοποιηθεί…

THUMBNAIL

22.08.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής “Συντήρηση, επισκευή κρηπιδοτοιχων ΔΕ Φλώρινας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις…

THUMBNAIL

22.08.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής “Συντήρηση δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φλώρινας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις…

THUMBNAIL

14.08.2013 – Aιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 2896/07-08-2013 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 30-07-2013 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό…