15.12.2020 – Περίληψη διακήρυξης μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης (στάβλος)

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Φλώρινα, 10/12/2020
Αριθμ. Πρωτ: 25279

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης (στάβλος) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4235/2014, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Η δημοπρασία (κατάθεση φακέλων προσφορών) θα διενεργηθεί την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, π.Στρατόπεδο Τάγαρη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Ως ανώτερη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των: 4.920,00 € ετησίως (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων).
Ο ενδιαφερόμενος εκμισθωτής θα πρέπει να έχει Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικής Μονάδας, δυναμικότητας τουλάχιστον 4 τουλάχιστον βοοειδών, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει ως δικαιολογητικό. Η κτηνοτροφική εγκατάσταση (στάβλος) θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση, με εξασφαλισμένη υδροδότηση και οδική πρόσβαση. Ο ενδιαφερόμενος εκμισθωτής θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον φορολογική και δημοτική ενημερότητα.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας, π. Στρατόπεδο Τάγαρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Ιωάννη Μουντούση στα τηλέφωνα 23850 45435 & 23850 46987.
Οι δαπάνες δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα καταβληθούν από τον μισθωτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Ο Δήμαρχος
α.α.
Νικόλαος Μουρατίδης
Αντιδήμαρχος

 

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) και του σχετικού αιτήματος κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα