25.08.2020 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση και κωδικοποίηση κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 

Φλώρινα, 24/8/2020
Αρ. Πρωτ.: 1601

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση και κωδικοποίηση κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων»

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση και κωδικοποίηση της κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 31/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στο 3ο όροφο του διοικητηρίου Φλώρινας, στην οδό Πτολεμαίων 1. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 527,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προσφοράς θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-49216 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Πούρης Γεώργιος).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα