Τέλος κοινοχρήστων χώρων με κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων κλπ.

Αφορά τη χρήση κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, βιτρίνες κλπ.  

Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθορίζεται από τον τύπο: 

Τετραγωνικά μέτρα Χ συντελεστή (ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής με πράξη Δημοτικού Συμβουλίου)

Αναλυτικότερα υπάχρουν τρεις κατηγορίες :

1) Σε πεζόδρομμο – Πλατεία : 61€ / τ.μ τραπεζοκαθισμάτων, ετησίως

2) Έκθεση εμπορευμάτων και τραπεζοκαθίσματα στην υπόλοιπη πόλη : 39€ / τ.μ. ετησίως

3) Οικοδομικά υλικά : 30€ / τ.μ. μηνιαίως  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα