Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων τέκνου εκτός γάμου

Δικαιολογητικά για Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων τέκνου εκτός γάμου

Αρμόδια Υπηρεσία: Μητρώο Αρρένων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση της μητέρας

2. Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

4. Δυο φωτογραφίες

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα