Αλλαγή Στοιχείων Τέκνου λόγω Αναγνώρισης & Εγγραφής στο Δήμο

 

Δικαιολογητικά

Αλλαγής Στοιχείων Τέκνου λόγω Αναγνώρισης &Εγγραφής στο Δήμο

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητας καθώς και την αναγνώριση)

2. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα δημοτολόγια που ήταν γραμμένο το τέκνο πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα πάρει την δημοτικότητα του πατέρα)

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων του αναγνωριζόμενου τέκνου (για αγόρι)

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης

5. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα