Δήλωση Γέννησης / Βάπτισης / Θανάτου

  Δικαιολογητικά

Δήλωσης Γέννησης /  Βάπτισης /  Θανάτου

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης / βάπτισης/ γάμου/ θανάτου (σε αντιστοιχία με το γεγονός που δηλώνεται)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα