Συστήματα έξυπνων διαβάσεων

Συστήματα έξυπνων διαβάσεων σε 19 σημεία, υψηλής κυκλοφορίας, θα τοποθετήσει ο Δήμος Φλώρινας

19 συστήματα έξυπνων διαβάσεων θα τοποθετήσει ο Δήμος Φλώρινας σε επιλεγμένα, υψηλής κυκλοφορίας, σημεία της πόλης της Φλώρινας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις βελτίωσης…