01022016 1

Δ.Τ. – Ο Δήμος Φλώρινας προσέλαβε συνολικά 37 μαθητές της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες του Δήμου

Ξεκίνησαν στον Δήμο Φλώρινας τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2016 την πρακτική τους άσκηση οι μαθητές της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα ο Δήμος Φλώρινας προσέλαβε…

THUMBNAIL

29.01.2016 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΛΩΡΙΝΑ 29 – 01 – 2016Αρ. πρωτ.: 1489 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985β. Του…

29012016 1

Δ.Τ. – Με τους αγρότες στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης συναντήθηκε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 ο Δήμαρχος Φλώρινας

Με τους αγρότες στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης συναντήθηκε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 ο Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας κ.…

THUMBNAIL

27.01.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -6-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -14-Φλώρινα, 27 Ιανουαρίου 2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της…

THUMBNAIL

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Φλώρινας

Ο προϋπολογισμός έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας ψηφίστηκε με την αριθμ. 545/2015 απόφαση Δ.Σ.και εγκρίθηκε με την α.π. 66541/2971/26-01-2016 ανττίστοιχη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής…

THUMBNAIL

27.01.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -6-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -14-Φλώρινα, 27 Ιανουαρίου 2016 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής…