Κατηγορία: Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021

THUMBNAIL

30.12.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. με τη χρήση τηλεφώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -22-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -28649/99-   Φλώρινα, 30/12/2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

07.12.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -20-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -26591/88-   Φλώρινα, 06/12/2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

24.11.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 09.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -19-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -25609/85-   Φλώρινα, 24/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Καλείστε…

THUMBNAIL

09.11.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 09 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. με τη χρήση τηλεφώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -18-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -24428/82-   Φλώρινα, 05/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Καλείστε…

THUMBNAIL

25.10.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 26 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -16-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -23258/70-   Φλώρινα, 25/ 10 / 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75,…

THUMBNAIL

24.09.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. με τη χρήση τηλεφώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -15-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -20074/65-   Φλώρινα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75,…

THUMBNAIL

17.09.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. με τη χρήση τηλεφώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -14-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -19649/59-   Φλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75,…

THUMBNAIL

09.09.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 09 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 10.30 π.μ. έως 11.30 μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -13-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -19074/56-   Φλώρινα, 09-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Καλείστε…

THUMBNAIL

02.08.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 03 του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. με τη χρήση τηλεφώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -10-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -16327/47-   Φλώρινα, 30 Ιουλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν.…