Κατηγορία: Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

THUMBNAIL

01.04.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 05 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 4 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 9 –   Φλώρινα, 01 Απριλίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89…

THUMBNAIL

19.02.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 2 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 3 –   Φλώρινα, 18 Φεβρουαρίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89…

THUMBNAIL

25.01.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 1 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 1 –   Φλώρινα, 25 Ιανουαρίου 2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα…

THUMBNAIL

18.12.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 17 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 56 –   Φλώρινα, 18/12/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

27.11.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 01 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄- 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 15 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 45 –   Φλώρινα 27 Νοεμβρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα…

THUMBNAIL

30.10.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 03 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 14 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 42 –   Φλώρινα, 30/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

09.10.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 17:00΄ – 18:00΄ σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 13 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 39 -.   Φλώρινα, 08 Οκτωβρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89…

THUMBNAIL

13.08.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 13 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 13:00΄ – 14:00΄ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 11 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 34 –   Φλώρινα, 13/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

30.07.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας «δια περιφοράς» στις 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 18:00΄ – 19:00΄ σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 9 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 30 –   Φλώρινα, 30/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν.…