Κατηγορία: Δημοτική Αρχή

THUMBNAIL

Παναγιώτης Τσακμάκης του Χρήστου

  Παναγιώτης Τσακμάκης του Χρήστου   Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023): Του Τομέα φυτικής παραγωγής. Των εδαφίων 1 έως 6 και…

THUMBNAIL

Νικόλαος Γρηγοριάδης του Δημητρίου

  Νικόλαος Γρηγοριάδης του Δημητρίου   Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023): Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης…

THUMBNAIL

Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου

  Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου   Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023): Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης…

THUMBNAIL

Λάζαρος Αντωνιάδης του Βασιλείου

  Λάζαρος Αντωνιάδης του Βασιλείου   Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023): Του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών…

THUMBNAIL

Ευάγγελος Μητσκόπουλος του Ιωάννη

  Ευάγγελος Μητσκόπουλος του Ιωάννη   Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023): Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης…

THUMBNAIL

Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου

  Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου   Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης…

THUMBNAIL

Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 1.    Tα τοπικά συμβούλια ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, στα όρια του τοπικού διαμερίσματος: την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών…