Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

25.04.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 25 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 12:00΄ μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -18-Αρ. Πρωτ.: -8661/134-Φλώρινα, 25/04/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

22.04.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -17-Αρ. Πρωτ.: -8384/125-Φλώρινα, 22/04/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 21 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. σε ειδική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: – 16 –Αρ. Πρωτ.: -7876/119-Φλώρινα, 17-04-2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις με αρ. 43/30565/06.08.2014, 45/30755/08-08-2014 και 6/08-02-2018 εγκυκλίους του Υπουργείου…

THUMBNAIL

15.04.2019 – Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -15-Αρ. Πρωτ.: -7470/95-Φλώρινα, 12/04/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

29.03.2019 – Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 02 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -14-Αρ. Πρωτ.: -6260/84-Φλώρινα, 29/03/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

27.03.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -13-Αρ. Πρωτ.: -5992/78-Φλώρινα, 27/03/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

22.03.2019 – Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -12-Φλώρινα, 22/03/2019Αρ. Πρωτ.: -5791/76- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

08.03.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -11-Αρ. Πρωτ.: -4852/68-Φλώρινα, 08/03/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

22.02.2019 – Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -10-Αρ. Πρωτ.: -3652/64-Φλώρινα, 22/02/2019 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…