Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

25.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 29 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦλώρινα, 25/08/2016Αρ. Πρόσκ.: -45- Αρ. Πρωτ.: -507- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις…

logo dimos

12.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση, στις 16 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Φλώρινα, 12/08/2016Αρ. Πρόσκ.: -41- Αρ. Πρωτ.: -491- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με…

THUMBNAIL

05.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 09 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦλώρινα, 05/08/2016Αρ. Πρόσκ.: -37-Αρ. Πρωτ.: -466- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

03.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 04 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00΄π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Φλώρινα, 03 Αυγούστου 2016Αρ. Πρόσκ.: -35- Αρ. Πρωτ.: -455- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.…