Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

22.03.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 22 Μαρτίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

11.03.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 11 Μαρτίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

26.02.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 26 Φεβρουαρίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

15.02.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 15 Φεβρουαρίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Τετάρτ, 20 Φεβρουαρίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

06.02.2013 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 06 Φεβρουαρίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

24.01.2013 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 24 Ιανουαρίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Δευτέρα, 28 Ιανουρίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

24.01.2013 – Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 24 Ιανουαρίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

02.01.2013 – Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 02 Ιανουαρίου 2013      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Κυριακή, 06 Ιανουαρίου 2013  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…