Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

03.09.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην ειδική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 17:30΄ μ.μ.«δια ζώσης»-κεκλεισμένων των θυρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -19-   Φλώρινα, 03/09/2021Αρ. Πρωτ.: -18700/100- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε…

THUMBNAIL

03.09.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ μ.μ. «δια ζώσης» -κεκλεισμένων των θυρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -20-   Φλώρινα, 03/09/2021Αρ. Πρωτ.: -18717/101- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως…

THUMBNAIL

13.08.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -18-   Φλώρινα, 13/08/2021Αρ. Πρωτ.: -17426/94- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείσθε να…

THUMBNAIL

16.07.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -16-   Φλώρινα, 16 Ιουλίου 2021 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείσθε να…

THUMBNAIL

25.06.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -14-   Φλώρινα, 25 Ιουνίου 2021 Αρ. Πρωτ.: -14074/62- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ…

THUMBNAIL

08.04.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ.µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -9-Αρ. Πρωτ.: -8134/34-   Φλώρινα, 12/ 04/ 2021 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ…

THUMBNAIL

10.03.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -8–   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φλώρινα, 08/03/2021Αρ. Πρωτ.: -4923/27- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ…

THUMBNAIL

09.03.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -7–   Φλώρινα, 08/03/2021Αρ. Πρωτ.: -4922/26- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείσθε να…