Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

24.12.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, σε ειδική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -48-Αρ. Πρωτ.: -30577/323-Φλώρινα, 23/12/2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

16.12.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -47-Φλώρινα, 16/12/2019Αρ. Πρωτ.: -30190/315-   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με…

THUMBNAIL

04.12.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 06 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦλώρινα, 02/12/2019Αρ. Πρωτ.: -28167/300-Αρ. Πρόσκ.: -46- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

15.11.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 64 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -26195/277-Φλώρινα, 15 Νοεμβρίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(Άρθρο…

THUMBNAIL

15.11.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σε ειδική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -44-Αρ. Πρωτ.: -26126/277-Φλώρινα, 14/11/2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

15.11.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -43-Αρ. Πρωτ.: -25999/276-Φλώρινα, 14/11/2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

18.10.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -41-Αρ. Πρωτ.: -22425/265-Φλώρινα, 18/10/2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

10.10.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -40-Αρ. Πρωτ.: -22322/255-Φλώρινα, 10/10/2019 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

26.09.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -39-Αρ. Πρωτ.: -20989/244-Φλώρινα, 26/09/2019   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με…