Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

21.07.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Φλώρινα, 21/07/2016Αρ. Πρόσκ.: -31- Αρ. Πρωτ.: -418- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.…

THUMBNAIL

08.07.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦλώρινα, 08/07/2016Αρ. Πρόσκ.:-30-Αρ. Πρωτ.: -380- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του…

THUMBNAIL

27.06.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Φλώρινα, 27 Ιουνίου 2016Αρ. Πρόσκ.: -29- Αρ. Πρωτ.: -338- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.…

THUMBNAIL

10.06.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Φλώρινα, 10/06/2016Αρ. Πρόσκ.: -26- Αρ. Πρωτ.: -312- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με…