Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

Δημοτικό Συμβούλιο

19.05.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -13- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε…

Δημοτικό Συμβούλιο

13.04.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -9- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως…

Δημοτικό Συμβούλιο

16.03.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -6- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως…

Δημοτικό Συμβούλιο

09.02.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -3- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως…

Δημοτικό Συμβούλιο

09.02.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -2- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως…

Δημοτικό Συμβούλιο

28.01.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -1-   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε…

THUMBNAIL

12.12.2022 – Πρόσκλησης σύγκλησης στην Ειδική«δια ζώσης»συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ μ.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -37-     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με…

THUMBNAIL

12.12.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -37-     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με…

THUMBNAIL

17.11.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -34-    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα…