Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

12.12.11-Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

07.12.11-Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 07 Δεκεμβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

07.12.11-Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 07 Δεκεμβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

30.11.11-Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 30 Νοεμβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Κυριακή, 04 Δεκεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  :Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

25.11.11-Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 25 Νοεμβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  ::Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

27.10.11-Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  ::Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

24.10.11-Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  ::Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

07.10.11-Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 07 Οκτωβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  ::Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…

THUMBNAIL

26.09.11-Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Φλώρινα, 26 Σεπτεμβρίου 2011      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ημερομηνία διεξαγωγής  :Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011  Χώρος διεξαγωγής  ::Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.Φλώρινας…