Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

16.11.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -45-Αρ. Πρωτ.: -23617/411-Φλώρινα, 16/11/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

09.11.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -44-Αρ. Πρωτ.: -22631/407-Φλώρινα, 09/11/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

29.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -43-Αρ. Πρωτ.: -21546/400-Φλώρινα, 26/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

19.10.2018 – Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -42-Αρ. Πρωτ.: -20906/394-Φλώρινα, 19/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

12.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -41-Αρ. Πρωτ.: -20067/384-Φλώρινα, 12/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

05.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας , στις 09 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -40-Αρ. Πρωτ.: -19250/374-Φλώρινα, 05/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

03.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 03 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00΄

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -39-Αρ. Πρωτ.: -18899/370-Φλώρινα, 03/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

02.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 02 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -38-Αρ. Πρωτ.: -18749/368-Φλώρινα, 02/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

04.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -37-Αρ. Πρωτ.: -18639/367-Φλώρινα, 01/10/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…