Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

18.03.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, στις 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μμ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦλώρινα, 18/03/2016Αρ. Πρόσκ.: -13-Αρ. Πρωτ.: -132- Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…