Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

22.01.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00΄ π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -4-Αρ. Πρωτ.: -1438/27 –Φλώρινα, 22/01/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις…

THUMBNAIL

12.01.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 15 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -3-Αρ. Πρωτ.: -706/17-Φλώρινα, 11/01/2018 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

04.01.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση στις 08 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00΄ μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΦλώρινα, 04/01/2018Αρ. Πρόσκ.: -1-Αρ. Πρωτ.: – 151/3 – Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με…

THUMBNAIL

15.12.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε ειδική συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -47-Αρ. Πρωτ.: -25312/496-Φλώρινα, 15/12/2017 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

08.12.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -46-Αρ. Πρωτ.: -24820/488-Φλώρινα, 08/12/2017 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

18.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -44-Αρ. Πρωτ.: -22960/455-Φλώρινα, 18/11/2017 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

14.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -43-Αρ. Πρωτ.: -22478/445-Φλώρινα, 13/11/2017 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

06.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 07 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -42-Αρ. Πρωτ.: -21765/434-Φλώρινα, 03/11/2017 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…

THUMBNAIL

26.10.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑρ. Πρόσκ.: -40-Αρ. Πρωτ.: -21262/423-Φλώρινα, 26/10/2017 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις…