Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

27.09.2018 – Π.Ε.Ε. – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ-ΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 77713

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 18395 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

THUMBNAIL

27.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών στo όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7889 επισκευή των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού της υφασμάτινης επένδυσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 18394 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Παροχή…

THUMBNAIL

27.09.2018 – Π.Ε.Ε – Παροχή υπηρεσιών στo όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89777 επισκευή και αντικατάσταση στους Σταυρούς του ημιαξονίου έλεγχος και επισκευή καμπάνας του σκαπτικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 18393 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Παροχή…

THUMBNAIL

27.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες για την επισκευή του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4557

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 18391 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Εργασίες…

THUMBNAIL

27.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ανταλλακτικών για τη λειτουργία ανύψωσης –βύθισης των κάδων απορριμμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 18392 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Προμήθεια…

THUMBNAIL

27.09.2018 – Π.Ε.Ε – Παροχή υπηρεσιών στα όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7887, ΚΗΥ 7892, ΚΗΙ 9251, ΚΗΙ 4492, ΚΗΙ 9271, ΚΗΥ 7864, ΚΗΥ 7891, ΚΖΤ 2528, ΚΗΙ 9261, ΚΗΙ 9263, ΚΗΙ9264, ΚΗΙ 9275, ΜΕ 110338, ΚΗΙ 9268, ΚΗΥ4589,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 19 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 18390 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Παροχή…

THUMBNAIL

20.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Για την προμήθεια φύλλων σούστας του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9263

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 19 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 17779 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών,…

THUMBNAIL

20.09.2018 – Π.Ε.Ε – Για την προμήθεια δίσκου πλατό και ρουλεμάν του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4557

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 20 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 17763 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών,…

THUMBNAIL

20.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια αφρώδους λάστιχο στεγανοποίησης πρέσας συμπίεσης απορριμμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 20 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 17736 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών,…