Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

06.11.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για το καλαθοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110338

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 02 Νοεμβρίου 2017Αρ. Πρωτ.:21860 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της…

THUMBNAIL

02.11.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών συντήρησης περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίων Δ. Φλώρινας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΠεριβάλλοντος & Πολιτικής ΠροστασίαςΦλώρινα, 02 Νοεμβρίου 2017Αρ. Πρωτ.: 21701 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια…

THUMBNAIL

01.11.2017 – Π.Ε.Ε. – Τοποθέτηση εξαρτημάτων /ανταλλακτικών στα μηχανήματα έργου με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 77713 και ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 1Νοεμβρίου 2017Αρ. Πρωτ.: 21553 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της…

THUMBNAIL

30.10.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Φλώρινας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΦλώρινα 30/10/2017Αρ. Πρωτ. : 21410 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την…

THUMBNAIL

27.10.2017 – Π.Ε.Ε. – Έλεγχος / συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2017Αρ. Πρωτ.: 21276 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

27.10.2017 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες αντικατάστασης εξαρτημάτων (τσιμούχα στροφάλου) για το όχημα ΚΗΥ 7854 και (τσιμούχα πίσω δεξιά ημιαξονίου) για το όχημα ΚΖΜ 4957

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2017Αρ. Πρωτ.: 21273 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

27.10.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9258– μάρκας MERCEDES SPRINTER

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2017Αρ. Πρωτ.: 21274 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

27.10.2017 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για εργασίες στο φορτηγό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ 7876

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2017Αρ. Πρωτ.:21275 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της…