Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

05.04.2018 – Π.Ε.Ε. – Eργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 52552 μάρκας KOMATSU

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 5 Απριλίου 2018Αρ. Πρωτ.: 6618 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή…

THUMBNAIL

05.04.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτήματος και τοποθέτησή του καθώς και επισκευή βλάβης στο καλαθοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110338

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 5 Απριλίου 2018Αρ. Πρωτ.: 6617 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια…

THUMBNAIL

29.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια σταυρών μπροστινού διαφορικού για το όχημα με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 97094

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 28 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 6003 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

29.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Ανάθεση της Επισκευής κεντρικού άξονα του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 7889

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 28 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 6002 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

29.03.2018 – Π.Ε.Ε. – ανάθεση της “Επισκευής φρένων των οχημάτων με αρ. κυκλοφ. ΚΖΜ 4957 & ΚΗΙ 9261

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 28 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 6001 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

29.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων και την τοποθέτησή τους στο απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΥ 8907 μάρκας IVECO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 26 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 5833 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια…