Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

17.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 2202 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερομένους Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή…

THUMBNAIL

07.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα με με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7892

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 07 Σεπτεμβρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 16995 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια…

THUMBNAIL

04.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Πλαϊνοί εσωτερικοί υδραυλικοί κύλινδροι-έμβολα ανύψωσης πρέσας συμπίεσης απορριμμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 30 Αυγούστου 2018Αρ. Πρωτ.: 16393 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορώνγια την προμήθεια εξαρτημάτων…

THUMBNAIL

29.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση απόψεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα, 29-8-2018Αρ. Πρωτ.: 1847 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αρμόδιου δικηγόρου για…

THUMBNAIL

29.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή ελαστικών για το μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 52553 μάρκας FORIEDIL ABIENTEC.C.E

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 29 Αυγούστου 2018Αρ. Πρωτ.: 16400 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την επισκευή…

THUMBNAIL

23.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στα μηχανήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ103004,ΜΕ102997

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 22 Αυγούστου 2018Αρ. Πρωτ.:16018 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξαρτημάτων…

THUMBNAIL

23.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Για την επισκευή ελαστικών για τα φορτηγά απορριμματοφόρα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ7863, ΚΗΥ4595, ΚΗΥ8907

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 22 Αυγούστου2018Αρ. Πρωτ.:16017 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την επισκευή ελαστικών των…

THUMBNAIL

10.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή ελαστικών για τo μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 103022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 10 Αυγούστου 2018Αρ. Πρωτ.: 15436 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…