Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

06.05.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια χημικού υλικού

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑ 03/05/2019ΑΡΙΘ. ΠΡ : 1150 Προς: Ενδιαφερομένους Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή…

THUMBNAIL

23.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα, 22/04/2019Αρ. πρωτ:1109 Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τη…

THUMBNAIL

22.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α του Δήμου Φλώρινας

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑ 19/04/2019ΑΡΙΘ. ΠΡ :1100 Προς: Ενδιαφερομένους Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για…

THUMBNAIL

18.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για θέματα ΟΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΜΗΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)Φλώρινα, 18 Απριλίου 2019Αρ. Πρωτ.: 8037 ΠΡΟΣ:Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ΚΟΙΝ.:Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι…

THUMBNAIL

15.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης μπαταρίας

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑ 15/04/2019ΑΡΙΘ. ΠΡ :1026 Προς: Ενδιαφερομένους Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών,…

THUMBNAIL

15.04.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ζωοτροφών οικόσιτων ζώων ζωολογικού κήπου (ξηρό σανό μηδικής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΦλώρινα, 12/04/2019Αρ. Πρωτ.: 7450 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών οικόσιτων ζώων ζωολογικού κήπου…