Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Προμήθεια σταθμών αναμετάδοσης δεδομένων)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΜΗΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)Φλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23446 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23443 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Προμήθεια μηχανημάτων συνεργείου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΑποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών,Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρωνΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23442 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για…

logo dimos

12.12.2016 -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Aνάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ως Τεχνικού Ασφαλείας)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23422 Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ως Τεχνικού Ασφαλείας και…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Aνάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ωε Ιατρό Εργασίας)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23421 Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ωε Ιατρό Εργασίας και…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ανάθεση εργασιών απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23426 Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος και…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ανάθεση εργασιών απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κάτω Κλεινών)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23425 Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κάτω Κλεινών…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ανάθεση εργασιών απεντόμωσης – εξολόθρευσης τρωκτικών Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23424 Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών απεντόμωσης – εξολόθρευσης τρωκτικών Δημοτικών Κτιρίων…

logo dimos

12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ανάθεση εργασιών απεντόμωσης – εξολόθρευσης τρωκτικών Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κάτω Κλεινών)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016Αρ. Πρωτ.: 23423 Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών απεντόμωσης – εξολόθρευσης τρωκτικών Δημοτικών Κτιρίων…