Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

06.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Τεχνικός επανέλεγχος & εκπρόθεσμος έλεγχος ΚΤΕΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 06 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 4155 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

06.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Έλεγχος πιστοποίησης καλής λειτουργιάς ταχογράφων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 06 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 4153 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

05.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD WERKE, ΡΑΕ 3673 μάρκας NISSAN, ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA, KHY 9268 μάρκας NISSANNAVARA και KHY 4580 μάρκας MITSUBISHI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 02 Μαρτίου 2018Αρ. Πρωτ.: 3846 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια…

THUMBNAIL

28.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα,28/2/2018Αρ. Πρωτ.:3546 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για τηνπαροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων…

THUMBNAIL

27.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα ΚΗΙ 9268 μάρκας NISSAN NAVARA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 23Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 3257 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξαρτημάτων…

THUMBNAIL

27.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για επισκευή μηχανήματος ΜΕ 89777 μάρκας JCB

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 23Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 3258 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορώνγια την παροχή υπηρεσιών προκειμένου…

THUMBNAIL

23.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια μαρκούτσια(Σωλήνες, Ρακόρ, Κυάθια, Μαστοί, Θηλιές)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 23 Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 3210 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

23.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων ΚΗΙ 9275, ΚΗΙ 9264, ΚΗΙ 9261

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 23 Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 3209 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…