Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

06.07.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Π.Σ. και των ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα, 05 Ιουλίου 2018Αρ. Πρωτ.:1671 Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την…

THUMBNAIL

20.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες συντήρησης παρακείμενων τάφρων (αυλακών) σε δύσβατους δρόμους πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055 2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΠεριβάλλοντος & Πολιτικής ΠροστασίαςΦλώρινα, 20 Ιουνίου 2018Αρ. Πρωτ.: 11151 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή…

THUMBNAIL

19.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή φουρκέτας ταχυτήτων, αντικατάσταση ιμάντα δυναμό του ΚΖΜ 4957

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 19 Ιουνίου 2018Αρ. Πρωτ.: 11072 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

19.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή φρένων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 4595

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 19 Ιουνίου 2018Αρ. Πρωτ.: 11071 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

19.06.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9263

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 19 Ιουνίου 2018Αρ. Πρωτ.: 11070 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…