Κατηγορία: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

THUMBNAIL

07.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια Ψήκτρες σαρώθρων ΜΕ 97219, ΜΕ 97224

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 06 Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 2152 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

07.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια υλικών – αναλώσιμων Μπλοκ Διαταγών Πορείας – Δελτίων Κίνησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 06 Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 2151 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση…

THUMBNAIL

02.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΜΗΜΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)Φλώρινα, 02 Φεβρουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 1976 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την…

THUMBNAIL

01.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 31Ιανουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 1876 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξαρτημάτων…

THUMBNAIL

01.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 52653 μάρκας MAN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 31Ιανουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 1874 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξαρτημάτων…

THUMBNAIL

01.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα ΚΗΙ 9251 μάρκας SUSUKI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης & ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑΔιαχείρισης & Συντήρησης ΟχημάτωνΦλώρινα, 31Ιανουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.: 1877 Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εξαρτημάτων…

THUMBNAIL

29.11.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο καθημερινό τοπικό τύπο ανακοινώσεων

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩPINAΣΔ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣΠέρασμα, 26/01/2018Α.Π. 154 Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο καθημερινό…

THUMBNAIL

10.01.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια απορροφητήρα για τις ανάγκες τoυ Παιδικού Σταθμού Περάσματος Φλώρινας

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Φλώρινα,10 Ιανουαρίου 2018Αρ. Πρωτ.:130 Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την…