Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ της Τ.Κ. ΑΛΩΝΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ της Τ.Κ. ΑΛΩΝΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας της Τ.Κ. ΑΛΩΝΩΝ. Η δημοπρασία…

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ της Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ της Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας της Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ. Η δημοπρασία…

THUMBNAIL

27.06.2012 -Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ της Τ.Κ.ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ της Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας της Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ.…

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ. Η δημοπρασία θα…

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΛΟΦΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΛΟΦΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΛΟΦΩΝ. Η δημοπρασία θα…

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ. Η δημοπρασία θα…