Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΑΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΑΣ. Η δημοπρασία θα…

THUMBNAIL

27.06.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΒΕΥΗΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΒΕΥΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Τ.Κ. ΒΕΥΗΣ. Η δημοπρασία θα…

THUMBNAIL

25.06.2012- Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ..”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά¬θεση της Υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» με προϋπολογισμό…