Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

31.10.2018 – Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων ήτοι πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων”

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & ΠρομηθειώνΦλώρινα,31/ 10/ 2018Αρ. Πρωτ.: 21844Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 66095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας…

THUMBNAIL

31.10.2018 – Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019»

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα 31/10/2018Αρ. Πρωτ. : 21923 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων 2018-2019»προϋπολογισμού 58.335,75…

THUMBNAIL

25.07.2018 – Προκύρηξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για έργο: «Επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας έτους 2017»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕΡΓΟ: «Επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας έτους 2017» ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   Ο Δήμος Φλώρινας,…

THUMBNAIL

23.07.2018 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Ο Δήμος Φλώρινας   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για…

THUMBNAIL

11.07.2018 – Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:”Επισκευές οδοστρωσίας δημοτικών οδών και δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φλώρινας”

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1. Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του…

THUMBNAIL

03.07.2018 – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμού: 59.344,99 € (χωρίς το Φ.

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 2-7-2018Αριθ. Πρωτ.: 12066 Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ…

THUMBNAIL

22.05.2018 – Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας

Για λήψη της διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας κάντε κλικ εδώ (pdf) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ…

THUMBNAIL

10.05.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ….”

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης και των παραρτημάτων του (εντύπου οικονομικής προσφοράς κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη των Φύλλων συμμόρφωσης, των εντύπων οικονομικής…