Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

27.03.2023 – Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γυμνασίου Βεύης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   Φλώρινα, 24/03/2023Αρ.πρωτ: 12104 ΕΡΓΟ:«Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Βεύης»ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 253.700,00 €   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ…

THUMBNAIL

16.03.2023 – Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΝ.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   Φλώρινα, 14 Μαρτίου 2023 Αρ. Πρωτ. 612  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής…

THUMBNAIL

17.02.2023 – Περίληψη ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. του Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΝ.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΦΛΩΡΙΝΑ 13-02-2023 Αριθ. Πρωτ : 312  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΤο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και…

THUMBNAIL

03.01.2023 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου «Συντηρήσεις οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ   Φλώρινα, 03/01/2023Αρ. πρωτ: 214 ΕΡΓΟ: «Συντηρήσεις οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ…

THUMBNAIL

27.01.2023 – Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   Φλώρινα, 27/01/2023Αρ. πρωτ: 3353 ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Λυκείου Φλώρινας»ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 439.200,00€ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ…

THUMBNAIL

23.01.2023 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟικονομικών Υπηρεσιών   Φλώρινα, 20 Ιανουαρίου 2023 Αρ. Πρωτ.: 2237 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.…

THUMBNAIL

03.01.2023 – Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας Δήμου Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών    Φλώρινα, 02/01/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ“Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης…

THUMBNAIL

05.12.2022 – Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Γυμνασίου Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ     Φλώρινα, 05/12/2022Αρ.πρωτ: 43755 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ2ου Γυμνασίου Φλώρινας» ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» 404.000,00 € ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ…