Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

29.09.2017 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)   διόρθωση: Παράρτημα Β, Ενδεικτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, υλικό Νο 6 TEKNO BALL Φλώρινα 28/09/2017Αρ.…

THUMBNAIL

17.08.2017 – Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Λήψη σχετικών εντύπων: Τεύχος διακήρυξης (κάντε κλικ εδώ) ΤΕΥΔ (κάντε κλικ εδώ) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα 16/08/2017Αρ. Πρωτ. 15302   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου…

THUMBNAIL

11.08.2017 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)»

  Λήψη σχετικών εντύπων διαγωνισμού: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2017) ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2017) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ…

THUMBNAIL

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Σύνταξη “Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Ακρίτα Δήμου Φλώρινας” (για τη δεκαετία 2017-2026)»

    Για λήψη σχετικών εγγράφων: Τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  κάντε κλικ εδώ…

THUMBNAIL

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Σύνταξη “Διαχειριστικής μελέτης κοινοτικού δάσους Λεπτοκαρυάς”

  Για λήψη σχετικών εγγράφων:Τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc)Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλικ εδώ (pdf)Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  κάντε κλικ…

THUMBNAIL

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Φλώρινας

 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα 04/07/2017Α.Π.. 12618   Ο Δήμαρχος Φλώρινας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου…

THUMBNAIL

07.07.2017 – Διακήρυξη έργου “Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας”

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝΦλώρινα, 07 – 07 – 2017Αριθ. Πρωτ. 13005 Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας 1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού…

arrow1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Σύνταξη “Διαχειριστικής μελέτης κοινοτικού δάσους Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας” (για τη δεκαετία 2017-2026)»

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάνε κλικ εδώ (pdf) Για λήψη υποδείγματος Εγγυητικής Επιστολής και Οικονομικής προσφοράς Για λήψη του ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (pdf)…