Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

12.01.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας»

  Για λήψη των τεύχων της διακήρυξης κάντε κλικ στους τίτλους (pdf): 1)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟ ΜΕΛΙΤΗΣ, 2)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, 3)ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ…

THUMBNAIL

18.12.2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης για δημιουργία χώρου φύλαξης αδέσποτων ζώων

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα, 18/12/2017Αριθ. Πρωτ: 25449 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωσης…

arrow1

24.11.2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2017-2018”

  Για λήψη της προκήρυξης του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ (pdf) Για λήψη του τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, εντύπου οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ κάντε κλικ…

THUMBNAIL

29.09.2017 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)   διόρθωση: Παράρτημα Β, Ενδεικτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, υλικό Νο 6 TEKNO BALL Φλώρινα 28/09/2017Αρ.…

THUMBNAIL

17.08.2017 – Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Λήψη σχετικών εντύπων: Τεύχος διακήρυξης (κάντε κλικ εδώ) ΤΕΥΔ (κάντε κλικ εδώ) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα 16/08/2017Αρ. Πρωτ. 15302   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου…

THUMBNAIL

11.08.2017 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)»

  Λήψη σχετικών εντύπων διαγωνισμού: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2017) ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2017) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ…

THUMBNAIL

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Σύνταξη “Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Ακρίτα Δήμου Φλώρινας” (για τη δεκαετία 2017-2026)»

    Για λήψη σχετικών εγγράφων: Τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  κάντε κλικ εδώ…

THUMBNAIL

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Σύνταξη “Διαχειριστικής μελέτης κοινοτικού δάσους Λεπτοκαρυάς”

  Για λήψη σχετικών εγγράφων:Τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc)Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλικ εδώ (pdf)Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  κάντε κλικ…