Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης «Προμήθεια ιστών φωτισμού και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού σε οδούς της πόλεως Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 14/08/2023 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37900 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για αντικατάσταση των υπαρχουσών στις ΔΕ Περάσματος, Μελίτης και Κάτω Κλεινών (Ε.Α.Π.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 14/08/2023 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37878 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΟ:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου Γυμνασίου Φλώρινας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 263.000,00€   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γυμνασίου Μελίτης» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 308.100,00€ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 5179784»

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της…

THUMBNAIL

Προκήρυξη συμμετοχής θέσεων στην εμποροπανήγυρη Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας έτους 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 Ο Δήμος Φλώρινας καλεί όσους και όσες επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων “Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής (μπουάτ πρότζεκτ)”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής (μπουάτ πρότζεκτ), συνολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ…