Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού άνω των ορίων για την «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2023-2024», εκτιμώμενης δαπάνης 361.801,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Διακηρύττει σύμφωνα…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας», με προϋπολογισμό # 1.828.899,41 ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας» 1.Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης «Προμήθεια ιστών φωτισμού και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού σε οδούς της πόλεως Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 14/08/2023 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37900 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για αντικατάσταση των υπαρχουσών στις ΔΕ Περάσματος, Μελίτης και Κάτω Κλεινών (Ε.Α.Π.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 14/08/2023 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37878 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΟ:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου Γυμνασίου Φλώρινας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 263.000,00€   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γυμνασίου Μελίτης» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 308.100,00€ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ…