Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

03.07.2018 – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμού: 59.344,99 € (χωρίς το Φ.

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦλώρινα, 2-7-2018Αριθ. Πρωτ.: 12066 Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ…

THUMBNAIL

22.05.2018 – Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας

Για λήψη της διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας κάντε κλικ εδώ (pdf) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ…

THUMBNAIL

10.05.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ….”

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης και των παραρτημάτων του (εντύπου οικονομικής προσφοράς κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη των Φύλλων συμμόρφωσης, των εντύπων οικονομικής…

THUMBNAIL

03.05.2018 – Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας”

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (όροι, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλο συμμόρφωσης, ΤΕΥΔ, έντυπο οικον. προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή…

THUMBNAIL

14.03.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας” προϋπολογισμού 39.184,00€ ευρώ, με Φ.Π.Α.

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (όροι, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλο συμμόρφωσης, ΤΕΥΔ, έντυπο οικον. προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη…

THUMBNAIL

06.03.2018 – Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιoτυπίας του Δήμου Φλώρινας”

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, ΤΕΥΔ και όλων των εντύπων του κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή…