Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

03.05.2018 – Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας”

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (όροι, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλο συμμόρφωσης, ΤΕΥΔ, έντυπο οικον. προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή…

THUMBNAIL

14.03.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας” προϋπολογισμού 39.184,00€ ευρώ, με Φ.Π.Α.

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (όροι, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλο συμμόρφωσης, ΤΕΥΔ, έντυπο οικον. προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη…

THUMBNAIL

06.03.2018 – Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιoτυπίας του Δήμου Φλώρινας”

  Για λήψη του τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, ΤΕΥΔ και όλων των εντύπων του κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή…

THUMBNAIL

12.01.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας»

  Για λήψη των τεύχων της διακήρυξης κάντε κλικ στους τίτλους (pdf): 1)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟ ΜΕΛΙΤΗΣ, 2)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, 3)ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ…

THUMBNAIL

18.12.2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης για δημιουργία χώρου φύλαξης αδέσποτων ζώων

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΦλώρινα, 18/12/2017Αριθ. Πρωτ: 25449 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωσης…

arrow1

24.11.2017 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2017-2018”

  Για λήψη της προκήρυξης του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ (pdf) Για λήψη του τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών, εντύπου οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ κάντε κλικ…