Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

02.01.12 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αριθ. 46/2011 Απόφαση ΔΣ με…

THUMBNAIL

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #1: Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου…

THUMBNAIL

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #2 Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου…

THUMBNAIL

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #3 Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου…

THUMBNAIL

15.12.11-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Απ.11389/1993) και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά,…

THUMBNAIL

16.11.11-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2011-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου…

THUMBNAIL

16.11.11-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Δήμαρχος Φλώρινας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για…