Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

25.06.2012- Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ..”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά¬θεση της Υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» με προϋπολογισμό…

THUMBNAIL

24.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα…

THUMBNAIL

24.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,…

THUMBNAIL

23.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας”

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού Για την «προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…

THUMBNAIL

28.03.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την…