Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

24.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα…

THUMBNAIL

24.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,…

THUMBNAIL

23.04.2012 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας”

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού Για την «προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 Δήμου Φλώρινας». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…

THUMBNAIL

28.03.2012 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την…

THUMBNAIL

27.03.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Φλώρινας Προκηρύσσει ανοικτό προφορικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Στεγάστρου Δημοτικής Αγοράς» με προϋπολογισμό 63.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ…

THUMBNAIL

21.03.2012 – Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Γραφικής Ύλης έτους 2012»

Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Γραφικής Ύλης έτους 2012». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια Γραφικής…

THUMBNAIL

13.03.2012 – Περίληψη διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων – εξοπλισμού – σήμανσης παιδικής χαράς»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Απ.11389/1993) και με κριτήριο…