Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

15.04.2013 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων-ακινήτων

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων-ακινήτων Δήμου Φλώρινας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων – ακινήτων του Δήμου Φλώρινας. Η…

THUMBNAIL

15.04.2013 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων-ακινήτων

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων-ακινήτων Δήμου Φλώρινας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροκτημάτων – ακινήτων του Δήμου Φλώρινας. Η…

greece

14.03.2013 – Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ»

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νομός Φλώρινας    Δήμος Φλώρινας   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ο Δήμαρχος Φλώρινας 1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης…

greece

14.03.2013 – Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ..

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νομός Φλώρινας    Δήμος Φλώρινας   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας 1. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη…

greece

11.03.2013 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ..

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νομός Φλώρινας    Δήμος Φλώρινας       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ…

greece

11.03.2013 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νομός Φλώρινας    Δήμος Φλώρινας   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό…