Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

competition2

10.09.10 – Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει   ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της πράξης : «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων…

THUMBNAIL

29.07.10 – Ανοικτός διαγωνισμός του έργου “Κόμβος στη συμβολή των οδών Λ.Καραμανλή-Λ.Μακεδονομάχων”

Ο Δήμος Φλώρινας διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – Λ.ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», προϋπολογισμού εκατό εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ…