Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

20.05.2021 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 20/05/2021Αρ. Πρωτ.: 11373 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης…

THUMBNAIL

14.04.2021 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 09/04/2021Αρ. Πρωτ.: 7743 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΠρομήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με…

THUMBNAIL

02.04.2021 – Προκήρυξη «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου για ένα (1) έτος» προϋπολογισμού 49.560,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 01/04/2021Αρ. Πρωτ.: 6873 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου…

THUMBNAIL

02.04.2021 – Προκήρυξη “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Φλώρινας προϋπολογισμού 76.246,36 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 01/04/2021Αρ. Πρωτ.: 6920 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΠρομήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για…

THUMBNAIL

16.02.2021 – Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΓΕΡΑΝOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 08/02/2021Αρ. Πρωτ.: 2524 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ…

THUMBNAIL

02.02.2021 – Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 110.700,00 €ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2019ΕΠ00510030Κ.Α.: 69-7331.001ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45210000-2ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS:…

THUMBNAIL

31.12.2020 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια προστατευτικής σκάφης και λινάτσας» προϋπολογισμού 20.968,40 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 30/12/2020Αρ. Πρωτ.: 26616  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια προστατευτικής σκάφης και λινάτσας»προϋπολογισμού 20.968,40 ευρώ, με…

THUMBNAIL

30.12.2020 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΝ.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   Φλώρινα 10/12/2020Αρ. Πρωτ. : 1977   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ…

THUMBNAIL

29.12.2020 – Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ / ΓΕΡΑΝΟΥ» προϋπολογισμού 232.919,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   Φλώρινα, 24/12/2020Αρ. Πρωτ.: 26334 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ /…